ПОСТПЕJД ЕЛЕКТРОНСКА НАПЛАТА НА ПАТАРИНИ ЗА СРБИЈА

Која лента ќе ја одбереш ти?

Патувајте низ Србија, без застои за патарини!

ОПТИМУС КОМ доо е екслузивен дистрибутер на постпеjд електронска наплата на патарини за возачите и превозниците од                         Македонија, Турција, Грција, Бугарија и Албанија.

Со договор за постпеjд електронска наплата на патарините – ЕНП, добивате ТАГ уреди за возилата и возите безгрижно!

Поднеси барање за постпеjд ЕНП!
Возење без застој

Минувате на посебно означени сообраќајни ленти, без запирање, со бесконтактна наплата на патарините преку ТАГ уред!

Возите 30 дена, а плаќате на 40 тиот!

Со постпеjд наплатата, фактурата за тековниот месец ја добивате во наредниот.

Без сложени процедури и дополнителни трошоци!

Ние ви ја доставуваме месечната фактура со детална сметка, без трошоци за плаќања во Србија.

Полесно планирање на трошоците!

Подобра евиденција и планирање на трошоците за патарини во зависност од потребите.

Полесно враќање на ДДВ-то !

Сите процедури и документи за враќање на наплатеното ДДВ од патарините во Србија ги обезбедуваме од наша страна!

Нема потреба да застануваме и на лице место да се занимаваме со процедури за плаќање на патарините

Наплатата на патарините во постпеjд ни го олесни работењето и намали трошоците.

Сè е преку фактура, со детаљна сметка за потрошеното!